Gratis att börja, lätt att uppgradera

Boardon hjälper dig att ge dina nyanställda en fantastisk introduktionsupplevelse. 

Skicka en inbjudan direkt efter påskrivet anställningsavtal, så får den nyanställde omedelbart tillgång till introduktionen i mobilen. Med Boardon är det lätt att samla olika typer av innehåll och paketera dem till en fungerande introduktion med notiser och meddelanden. Att bjuda in en nyanställd ska inte ta mer än ett par minuter för chefen, rekryteringsansvarig eller annan personal. Följ upp användarnas framsteg genom rapporter och statistik.

Skapa innehåll

Ladda upp de filer som du vill ge dina nyanställda tillgång till.

Du kan skapa tester och skriva artiklar direkt från adminsidan.

Youtube/Vimeo-filmer och annat externt material kan länkas och bäddas in utan att ladda upp dem till boardon.io.

Skapa aktiviteter, uppgifter och händelser.

Allt innehåll samlas i en introduktionsplan.

Lägg till användare och skicka inbjudningar

Lägg till användarinformation; namn, epost och/eller telefonnummer.

För större företag finns möjligheten att lägga in många användare genom batch-funktionen eller via vårt API.

Du kan skapa standardiserade notifieringar och inbjudningstexter.

Du kan också ändra och anpassa inbjudningarna för varje enskild nyanställd.

Din nyanställdes välkomstsida

Inbjudan kan skickas som sms och/eller mejl.

Du väljer själv vad du vill inkludera i din introduktion, men vi uppmuntrar dig att skapa en välkomnande känsla där du kommunicerar företagets varumärke och värderingar. Det är en bra idé att blanda olika typer av innehåll; filmer, texter och tester för att ge en varierad och attraktiv upplevelse för den nyanställde. Aktivera gärna chefer och mentorer som kan få påminnelser och relevant information inför personens första dag på jobbet.

Boardon logo

Stockholm

Fredrik Jahns gränd 1
131 36 Nacka
Sverige

Kontakt

info@boardon.io