Dollar
Euro

Uppstartserbjudande

  • Support
  • Pilotutrullning
  • Support vid innehållsuppläggning
  • Utvärdering
  • 25 aktiva användare

$3 990

Uppstartserbjudande

  • Support
  • Pilotutrullning
  • Support vid innehållsuppläggning
  • Utvärdering
  • 25 aktiva användare

€ 3390

Aktiva användare är nyanställda som kan logga in och få tillgång till deras personliga introduktionsportal

Boardon logo
Stockholm

Fredrik Jahns gränd 1
131 36 Nacka

Sverige